Get Adobe Flash player

O nas

China BAR Kuchnia Azjatycka

    China Bar w Czarnkowie to niewielki lokal istniej?cy od 2013 roku. W bogatej ofercie da? oferowanej przez nas, ka?dy znajdzie pozycj? interesuj?c? dla siebie. Naszym atutem w tej kwestii jest niew?tpliwa kompleksowo?? oferty, która pomimo potraw typowo regeneracyjnych, zawiera równie? zupy, desery oraz napoje. Nasza mi?a i profesjonalna obs?uga otwarta jest na zamówienia dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta, maj?c na celu jego satysfakcj?. By wyj?? dalej naprzeciw oczekiwaniom klienta
oferujemy dowóz w okre?lonym przez nas rejonie dzia?ania.
Zdaj?c sobie spraw?, ?e na smak potraw oprócz sposobu ich przyrz?dzania ma wp?yw to, z czego je wykonali?my, dlatego dbamy o staranny dobór sk?adników. W celu zapewnienia ich najwy?szej jako?ci zaopatrujemy si? wy??cznie u sprawdzonych dostawców i producentów

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

Wroniecka 61 (przy orliku) potrawa
64-700 Czarnków

tel. 533 661 533

Godziny otwarcia:

pon.-sob. 11:00-21:30
niedz. 12:00-20:00

 

 

 

Na terenie Czarnkowa dowóz GRATIS 

przy zamówieniu powy?ej 15 z?. Poni?ej 15 z? doliczamy 2 z?.

Dowozimy poza Czarnków – op?ata ustalana jest indywidualnie przez telefon